LA NOSTRA PROPOSTA

Projecte educatiu

Els quatre pètals d’un projecte educatiu únic

Des de les arrels “filipenses”, els infants esdevenen feliços, autònoms, responsables, íntegres, sensibles, orgullosos d’ells mateixos, complerts…: nens i nenes que ens agrada qualificar d’autèntics.

Perquè ES CONEIXEN

Infants que descobreixen la seva interioritat i aconsegueixen un millor autoconeixement.
Cada nen i nena des de la seva individualitat va construint i consolidant la seva identitat física, emocional, mental, espiritual i transcendent mitjançant relacions humanes cordials, confiades, i el desenvolupament de projectes i pràctiques fortament consolidades.

Perquè SABEN

Infants que desenvolupen una actitud positiva cap a l’aprenentatge. La nostra opció metodològica se centra en l’alumne que aprèn, respectant les capacitats, intel·ligències i ritmes de cada nen i nena.

Perquè CREEN

Infants que practiquen les arts escèniques, plàstiques i musicals. La nostra acció educativa està interessada en el desenvolupament de les intel·ligències corporal, perceptual, visual-espacial, musical… a través de l’exercici de les arts plàstiques, la música, la dansa i el teatre.

Perquè RESPECTEN

Infants que viuen el pensament democràtic i les relacions humanes i amb l’entorn. L’Escola estimula el coneixement i l’estima de la pròpia identitat catalana, desvetllant alhora els valors de solidaritat i respecte a tots els pobles i cultures.


    Formulario Lateral
    close slider

      Contacta amb l'Escola Lurdes

      Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.