Equip directiu

L’Equip directiu està format per:

Maria Teresa San Miguel Bertran titular
Mireia Trias Font directora
Antoni Casanovas Anton sotsdirector, coordinador Cicle Superior i cap de departament
Berta Meneses Rodríguez cap d’estudis i cap de departament
Encarnació de Santiago Rodríguez cap de departament
Maria Lluïsa Brenuy Nus departament de llengua catalana