DAD ( Departament d’Atenció a la Diversitat)

El DAD (Departament d’Atenció a la Diversitat) està format per:

 Directora Mireia Trias Font
Psicopedagog: Gerard Lladó i Caus
Pedagoga Laura Gordillo Ferré
:Educador social: Oriol Ymbert Reig
Assessora i consultora Joana M. Tous Quetglas  psiquiatra
:Mestres de suport

Cristina Sanchís Martrínez

Laura Ber