Consell Escolar

Els membres del Consell Escolar són:

Titularitat: M. Teresa San Miguel Bertran
Directora: Mireia Trias Font
Representants Ent. Titular: Encarnación de Santiago Rodríguez
Berta Meneses Rodríguez
Ferran Figuerola Servitje
Joan Vila i Farras
Representants dels mestres: Laura Gordillo Ferré
Clara Ripoll Font
M. del Mar Solsona Marull
Representants dels pares: Verònica Grego Bessa
Fàtima Piqué Aldomà
Cristina López Martínez
Representant del PAS: Marta Arderiu Ros