Consell Escolar

Els membres del Consell Escolar són:

Titularitat: M. Teresa San Miguel Bertran
Directora: Mireia Trias Font
Representants Ent. Titular: Encarnación de Santiago Rodríguez
Berta Meneses Rodríguez
Ferran Figuerola Servitje
Joan Vila i Farras
Representants dels professors: MªÀngels de Fàbrega Recasens
Carme Pou Cortada
Clara Ripoll Font
Laura Gordillo Ferré
Representants dels pares: Verónica Grego Bassas
Judit Martínez Pons
Mireia Bertrán Cortada
Representant del PAS: Marta Arderiu Ros