French and English

A l’Escola Lurdes es crea un ambient favorable a la diversitat cultural i al plurilingüisme. El projecte

lingüístic prioritza el llenguatge com a constructor i organitzador del coneixement, i contempla

l’aprenentatge i la comunicació en:

  • L’anglès com primera llengua estrangera. S’introdueix a Cicle Infantil, P3.
  • El francès com a segona llengua estrangera.. S’introdueix a  2n.nivell de primària